Health related quality of life in disorders of defecation: The Defecation Disorder List

W. P. Voskuijl, H. J. Van Der Zaag-Loonen, I. J.G. Ketel, M. A. Grootenhuis, B. H.F. Derkx, M. A. Benningo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Health related quality of life in disorders of defecation: The Defecation Disorder List'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen