Health related quality of life in Dutch infants, toddlers, and young children

S. A. Schepers, H. A. van Oers, H. Maurice-Stam, J. Huisman, C. M. Verhaak, M. A. Grootenhuis, L. Haverman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Health related quality of life in Dutch infants, toddlers, and young children'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Nursing and Health Professions

Psychology