Health-related quality of life problems of children aged 8-11 years with a chronic disease

M. A. Grootenhuis, H. M. Koopman, E. G.H. Verrips, A. G.C. Vogels, B. F. Last

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

58 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Health-related quality of life problems of children aged 8-11 years with a chronic disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen