Healthcare Professionals’ Preferences and Perceived Barriers for Routine Assessment of Patient-Reported Outcomes in Pediatric Oncology Practice: Moving Toward International Processes of Change

Sasja A. Schepers, Lotte Haverman, Sima Zadeh, Martha A. Grootenhuis, Lori Wiener

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

45 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Healthcare Professionals’ Preferences and Perceived Barriers for Routine Assessment of Patient-Reported Outcomes in Pediatric Oncology Practice: Moving Toward International Processes of Change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Nursing and Health Professions