Hearing and Other Neurologic Problems

Wendy Landier, Richard J. Cohn, Marry M. van den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hearing and Other Neurologic Problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science