Hearing loss after platinum treatment is irreversible in noncranial irradiated childhood cancer survivors

Eva Clemens, Andrica Ch de Vries, Antoinette Am Zehnhoff-Dinnesen, Wim Je Tissing, Jacqueline J Loonen, Saskia Fm Pluijm, Eline van Dulmen-den Broeder, Dorine Bresters, Birgitta Versluys, Leontien Cm Kremer, Helena J van der Pal, Sebastian Jccm Neggers, Martine van Grotel, Marry M van den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

35 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hearing loss after platinum treatment is irreversible in noncranial irradiated childhood cancer survivors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen