Hearing loss in survivors of childhood head and neck rhabdomyosarcoma: a long-term follow-up study

R A Schoot, E A R Theunissen, O Slater, M Lopez-Yurda, C L Zuur, M N Gaze, Y-C Chang, H C Mandeville, J E Gains, K Rajput, B R Pieters, R Davila Fajardo, R Talwar, H N Caron, A J M Balm, W A Dreschler, J H M Merks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hearing loss in survivors of childhood head and neck rhabdomyosarcoma: a long-term follow-up study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen