Hemolytische anemie en een stollingsstoornis als eerste manifestatie van cystische fibrose bij twee zuigelingen

P. C. Ter Avest, G. A.M. Tytgat, M. Westra, M. Peters, J. M. Van Den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

6 Citaten (Scopus)

Samenvatting

2 infants, a boy aged 8 weeks and a girl aged 5 months, presented with symptoms of fat-soluble vitamin deficiencies. The first infant had frequently voluminous bowel movements, anaemia and was not thriving; he had anaemia due to vitamin-E deficiency. The second infant had multiple haematomas on the trunk and legs due to a vitamin-K deficiency-related clotting disorder. The sweat test was positive in both cases, confirming the diagnosis of cystic fibrosis. The infants were treated with supplementary pancreatic enzymes and fat-soluble vitamins A, D, E and K. Cystic fibrosis rarely presents with symptoms of fat-soluble vitamin deficiency. However, in cases of unexplained haemolytic anaemia or haemorrhagic disorder due to vitamin E or K deficiencies, respectively, cystic fibrosis should be considered as a possible cause.

Vertaalde titel van de bijdrageHaemolytic anaemia and a clotting disorder as first signs of cystic fibrosis in two infants
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2125-2158
Aantal pagina's34
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume149
Nummer van het tijdschrift38
StatusGepubliceerd - 17 sep. 2005
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hemolytische anemie en een stollingsstoornis als eerste manifestatie van cystische fibrose bij twee zuigelingen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit