Heparan sulphate proteoglycans in Alzheimer's disease and amyloid-related disorders

Jack Van Horssen, Pieter Wesseling, Lambert P.W.J. Van Den Heuvel, Robert M.W. De Waal, Marcel M. Verbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

184 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heparan sulphate proteoglycans in Alzheimer's disease and amyloid-related disorders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen