Hepatocyte growth factor/MET and CD44 in colorectal cancer: partners in tumorigenesis and therapy resistance

Sander P.J. Joosten, Marcel Spaargaren, Hans Clevers, Steven T. Pals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hepatocyte growth factor/MET and CD44 in colorectal cancer: partners in tumorigenesis and therapy resistance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen