Hepatocyte organoids and cell transplantation: What the future holds: What the future holds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hepatocyte organoids and cell transplantation: What the future holds: What the future holds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen