Het Bloom-syndroom in Nederland: Klinisch overzicht van een nationaal cohort

S. M.J. Hopman, J. H.M. Merks, E. K. Bijlsma, H. Boot, A. C. Knegt, V. Langenhorst, M. H.D. Schoenaker, K. E. Stuurman, J. B.G.M. Verheij, A. Wagner, C. M. Weemaes, P. J.G. Zwijnenburg, E. Michiels, I. Kluijt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

Aim. To describe the clinical and molecular genetic characteristics of Bloom syndrome (BS) patients in the Netherlands, in comparison with the international Bloom syndrome cohort as described in the Bloom's Syndrome Registry (BSR). Patients. For this study, all clinical genetic departments in the Netherlands were contacted, which identified 15 patients with Bloom syndrome. Of these patients, clinical and molecular genetic data were gathered and compared with the public available data of the BSR. Conclusions. We conclude that the prevalence of malignancies and non-insulin dependent diabetes mellitus in BS patients in the Netherlands seems to differ from patients from the BSR. We describe a malignancy (rhabdomyosarcoma) which has not previously been reported in relation to BS and report on two mutations that have not yet been described.

Vertaalde titel van de bijdrageBloom syndrome in the Netherlands: Clinical review of a national cohort
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)148-158
Aantal pagina's11
TijdschriftTijdschrift voor Kindergeneeskunde
Volume81
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2013
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Het Bloom-syndroom in Nederland: Klinisch overzicht van een nationaal cohort'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit