Heterodimerization of the Drosophila ecdysone receptor with retinoid X receptor and ultraspiracle

Helen E. Thomas, Hendrik G. Stunnenberg, A. Francis Stewart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

458 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heterodimerization of the Drosophila ecdysone receptor with retinoid X receptor and ultraspiracle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology