High concentrations of amniotic fluid proinflammatory cytokines in healthy neonates are associated with low risk of respiratory syncytial virus bronchiolitis

Michiel L. Houben, Maroeska M. Rovers, Berry Wilbrink, Mirjam E. Belderbos, Eltje M. Bloemen-Carlier, Gerard H.A. Visser, Jan L.L. Kimpen, Louis Bont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High concentrations of amniotic fluid proinflammatory cytokines in healthy neonates are associated with low risk of respiratory syncytial virus bronchiolitis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen