High-Dimensional Profiling Reveals Heterogeneity of the Th17 Subset and Its Association With Systemic Immunomodulatory Treatment in Non-infectious Uveitis

Fleurieke H. Verhagen, Sanne Hiddingh, Rianne Rijken, Aridaman Pandit, Emmerik Leijten, Michel Olde Nordkamp, Ninette H. ten Dam-van Loon, Stefan Nierkens, Saskia M. Imhof, Joke H. de Boer, Timothy R.D.J. Radstake, Jonas J.W. Kuiper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-Dimensional Profiling Reveals Heterogeneity of the Th17 Subset and Its Association With Systemic Immunomodulatory Treatment in Non-infectious Uveitis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen