High-dose chemotherapy for breast cancer [1] (multiple letters)

Keith Wheatley, Richard G. Gray, Natalie J. Ives, Alfredo Tartarone, Giovanni Iodice, Nicola Di Renzo, Mark M. Mangano, Claudio Dazzi, Anna Cariello, Sjoerd Rodenhuis, Harm Van Tinteren, Elisabeth G.E. De Vries, Martin S. Tallman, Nicholas J. Robert, Hillard M. Lazarus, Gerald J. Elfenbein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1476-1479
Aantal pagina's4
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume349
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusGepubliceerd - 9 okt. 2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit