High dose chemotherapy for children with stage IV rhabdomyosarcoma

Rick Admiraal, M. Van Der Paardt, J. Kobes, L. C.M. Kremer, G. Bisogno, J. H.M. Merks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
ArtikelnummerCD006669
TijdschriftCochrane Database of Systematic Reviews
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit