High incidence of acute lung injury in children with Down syndrome

M. Bruijn, L. B. Van Der Aa, R. R. Van Rijn, A. P. Bos, J. B.M. Van Woensel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

41 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High incidence of acute lung injury in children with Down syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen