High intensity focused ultrasound with large aperture transducers: A MRI based focal point correction for tissue heterogeneity

Charles Mougenot, Matti Tillander, Julius Koskela, Max O. Köhler, Chrit Moonen, Mario Ries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High intensity focused ultrasound with large aperture transducers: A MRI based focal point correction for tissue heterogeneity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen