High PDGFRA expression does not serve as an effective therapeutic target in ERG-deleted B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia

Isabel S Jerchel, Danai Chatzivasileiou, Alex Q Hoogkamer, Judith M Boer, H Berna Beverloo, Rob Pieters, Monique L den Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e73-e77
TijdschriftHaematologica
Volume103
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2018

Citeer dit