High prevalence of parent-reported sleep problems in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia after induction therapy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High prevalence of parent-reported sleep problems in pediatric patients with acute lymphoblastic leukemia after induction therapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen