High-resolution genomic profiling of childhood ALL reveals novel recurrent genetic lesions affecting pathways involved in lymphocyte differentiation and cell cycle progression

R P Kuiper, E F P M Schoenmakers, S V van Reijmersdal, J Y Hehir-Kwa, A Geurts van Kessel, F N van Leeuwen, P M Hoogerbrugge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-resolution genomic profiling of childhood ALL reveals novel recurrent genetic lesions affecting pathways involved in lymphocyte differentiation and cell cycle progression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen