High-Throughput Genetic and Gene Expression Analysis of the RNAPII-CTD Reveals Unexpected Connections to SRB10/CDK8

Maria J. Aristizabal, Gian Luca Negri, Joris J. Benschop, Frank C.P. Holstege, Nevan J. Krogan, Michael S. Kobor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-Throughput Genetic and Gene Expression Analysis of the RNAPII-CTD Reveals Unexpected Connections to SRB10/CDK8'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Neuroscience