High-throughput microRNAome analysis in human germ cell tumours

A J M Gillis, H J Stoop, R Hersmus, J W Oosterhuis, Y Sun, C Chen, S Guenther, J Sherlock, I Veltman, J Baeten, P J van der Spek, P de Alarcon, L H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

202 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'High-throughput microRNAome analysis in human germ cell tumours'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen