Highly sensitive MRD tests for ALL based on the IKZF1 Δ3-6 microdeletion

N C Venn, V H J van der Velden, M de Bie, E Waanders, J E Giles, T Law, R P Kuiper, V de Haas, C G Mullighan, M Haber, G M Marshall, Norris Md, J J M van Dongen, R Sutton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

25 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1414-6
Aantal pagina's3
TijdschriftLeukemia
Volume26
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit