Histamine combined with melphalan in isolated limb perfusion for the treatment of locally advanced soft tissue sarcomas: preclinical studies in rats.

Flavia Brunstein, Ivan Dunshee de Abranches Oliveira Santos, Lydia Masako Ferreira, Sandra T. van Tiel, Alexander M.M. Eggermont, Timo L.M. Ten Hagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Histamine combined with melphalan in isolated limb perfusion for the treatment of locally advanced soft tissue sarcomas: preclinical studies in rats.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen