Histone variant innovation in a rapidly evolving chordate lineage

Alexandra Moosmann, Coen Campsteijn, Pascal Jansen, Carole Nasrallah, Martina Raasholm, Henk Stunnenberg, Eric Thompson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

18 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Histone variant innovation in a rapidly evolving chordate lineage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Landbouw en Biologie