Histopathological and molecular features of late relapses in non-seminomas

Frank Mayer, Hendrik Wermann, Peter Albers, Hans Stoop, Ad J M Gillis, Jörg T Hartmann, C Carsten Bokemeyer, J Wolter Oosterhuis, Leendert H J Looijenga, Friedemann Honecker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Histopathological and molecular features of late relapses in non-seminomas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen