HLA-identical umbilical cord blood transplantation from a sibling donor in juvenile myelomonocytic leukemia

Andrica C.H. De Vries, Robbert G.M. Bredius, Arjan C. Lankester, Marc Bierings, Monika Trebo, Petr Sedlacek, Charlotte M. Niemeyer, Marco Zecca, Franco Locatelli, Marry M. Van Den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)302-304
Aantal pagina's3
TijdschriftHaematologica
Volume94
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit