HMG box containing transcription factors in lymphocyte differentiation

Marco W. Schilham, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

47 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'HMG box containing transcription factors in lymphocyte differentiation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience