HONDERD JAAR RADIOLOGIE IN NEDERLAND. V. RADIOTHERAPIE, TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

P. C. Levendag, J. J. Battermann, H. Meertens, J. H.J. Hoeijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftKort overzichtpeer review

1 Citaat (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageHundred years of radiology in the Netherlands. V. Radiotherapy, future developments
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)2416-2421
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume139
Nummer van het tijdschrift47
StatusGepubliceerd - 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit