HORMA domains at the heart of meiotic chromosome dynamics

Gerben Vader, Andrea Musacchio

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Samenvatting

HORMA domain proteins are required for the careful orchestration of chromosomal organization during meiosis. Kim et al. (2014) and Silva et al. (2014) now provide structural and functional insights into the roles of C. elegans HORMA proteins, revealing parallels to the function of the HORMA protein MAD2 in mitotic checkpoint signaling.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)389-91
Aantal pagina's3
TijdschriftDevelopmental Cell
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 24 nov. 2014
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'HORMA domains at the heart of meiotic chromosome dynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit