How I treat pediatric acute myeloid leukemia

Jeffrey E. Rubnitz, Gertjan J.L. Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

39 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How I treat pediatric acute myeloid leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen