How medical students use World Wide Web resources at a German medical school

Claudius Diez, Cord Arkenau, Friederike Meyer-Wentrup

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)682-683
Aantal pagina's2
TijdschriftMedical Education
Volume34
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit