How should we image skeletal injuries in child abuse?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S226-S229
TijdschriftPediatric Radiology
Volume39
Nummer van het tijdschriftSUPPL. 2
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit