How to define and measure thymopoiesis after transplantation?

Coco de Koning, Stefan Nierkens, Jaap Jan Boelens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1364-1365
Aantal pagina's2
TijdschriftBone Marrow Transplantation
Volume53
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit