HOXA-activated early T-cell progenitor acute lymphoblastic leukemia: Predictor of poor outcome?

Jules P.P. Meijerink, Kirsten Canté-Barrett, Eric Vroegindeweij, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)654-656
Aantal pagina's3
TijdschriftHaematologica
Volume101
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 31 mei 2016

Citeer dit