Human age estimation from blood using mRNA, DNA methylation, DNA rearrangement, and telomere length

Dmitry Zubakov, Fan Liu, Iris Kokmeijer, Ying Choi, Joyce B.J. van Meurs, Wilfred F.J. van IJcken, André G. Uitterlinden, Albert Hofman, Linda Broer, Cornelia M. van Duijn, Jörn Lewin, Manfred Kayser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

92 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Human age estimation from blood using mRNA, DNA methylation, DNA rearrangement, and telomere length'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen