Human amniotic fluid antibodies protect the neonate against respiratory syncytial virus infection

Shamir R. Jacobino, Maaike Nederend, Marije Hennus, Michiel L. Houben, Joan O. Ngwuta, Marco Viveen, Frank E.J. Coenjaerts, C. Erik Hack, R. J.Joost van Neerven, Barney S. Graham, Louis Bont, Jeanette H.W. Leusen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1477-1480.e5
TijdschriftJournal of Allergy and Clinical Immunology
Volume138
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit