Human Germ Cell Tumors are Developmental Cancers: Impact of Epigenetics on Pathobiology and Clinic

João Lobo, Ad J.M. Gillis, Carmen Jerónimo, Rui Henrique, Leendert H.J. Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

98 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Human Germ Cell Tumors are Developmental Cancers: Impact of Epigenetics on Pathobiology and Clinic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry