Human nucleotide excision repair syndromes: Molecular clues to unexpected intricacies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

113 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1912-1921
Aantal pagina's10
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume30
Nummer van het tijdschrift13
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit