Human Organoids: Tools for Understanding Biology and Treating Diseases

Frans Schutgens, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

268 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Human Organoids: Tools for Understanding Biology and Treating Diseases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen