Human Seminal Plasma Fosters CD4+ Regulatory T-cell Phenotype and Transforming Growth Factor-β1 Expression

Emmanuel Balandya, Wendy Wieland-Alter, Katherine Sanders, Timothy Lahey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

27 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Human Seminal Plasma Fosters CD4+ Regulatory T-cell Phenotype and Transforming Growth Factor-β1 Expression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen