Human tissue kallikreins and testicular cancer

Liu Ying Luo, George Yousef, Eleftherios P. Diamandis, Leendert Looijenga, Anders Bjartell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

41 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Human tissue kallikreins and testicular cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology