Hydrocortisone does not influence glucocorticoid sensitivity of acute lymphoblastic leukemia cells

Lidewij T Warris, Marry M van den Heuvel-Eibrink, Ingrid M Ariës, Rob Pieters, Erica L T van den Akker, Monique L den Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e137-9
TijdschriftHaematologica
Volume100
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2015

Citeer dit