Hyperglykemie bij gebruik van everolimus

Frans L. Opdam, Alwin D.R. Huitema, Jos H. Beijnen, Jan H.M. Schellens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Vertaalde titel van de bijdrageHyperglycemia during treatment with everolimus
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)S25-S34
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume158
Nummer van het tijdschrift34
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit