Hyperhydration with cisplatin does not influence pemetrexed exposure

Nikki de Rouw, Hieronymus J. Derijks, Luuk B. Hilbrands, René J. Boosman, Berber Piet, Stijn L.W. Koolen, Jacobus A. Burgers, Anne Marie C. Dingemans, Michel M. van den Heuvel, Lizza E.L. Hendriks, Joachim G.J.V. Aerts, Sander Croes, Ron H.J. Mathijssen, Alwin D.R. Huitema, David M. Burger, Bonne Biesma, Rob ter Heine

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hyperhydration with cisplatin does not influence pemetrexed exposure'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen