Hypermethylation of specific microRNA genes in MLL-rearranged infant acute lymphoblastic leukemia: major matters at a micro scale

D J P M Stumpel, D Schotte, E A M Lange-Turenhout, P Schneider, L Seslija, R X de Menezes, V E Marquez, R Pieters, M L den Boer, R W Stam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

87 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hypermethylation of specific microRNA genes in MLL-rearranged infant acute lymphoblastic leukemia: major matters at a micro scale'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen