Hyperthermic isolated limb perfusion with tumor necrosis factor is a useful therapy for advanced melanoma of the limbs [7]

Ferdy J. Lejeune, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1449-1450
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume25
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 10 apr. 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit