Hyperthermic isolated regional perfusion with cisplatin in the local treatment of spontaneous canine osteosarcoma: Assessment of short‐term effects

Robert J. Van Ginkel, Harald J. Hoekstra, Freek J. Meutstege, Jan W. Oosterhuis, Donald R.A. Uges, Heimen Schraffordt Koops

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hyperthermic isolated regional perfusion with cisplatin in the local treatment of spontaneous canine osteosarcoma: Assessment of short‐term effects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen